A partir d’aquest 2 d’octubre hisenda ja no farà comunicacions a les entitats esportives mitjançant paper, només les farà de forma electrònica

Amb l’entrada en vigor de la llei 39/2015 de procediment administratiu comú, hisenda només es relacionarà de forma electrònica amb les entitats, tinguin o no personalitat jurídica. Per tant serà necessari que el president disposi d’un certificat digital de l’entitat per poder accedir a les comunicacions que emeti hisenda, que d’altra banda, es consideraran notificades si no han sigut obertes als 10 dies del seu enviament, fet que pot provocar la pèrdua del dret a fer al·legacions o la imposició de sancions i interessos de demora per no atendre requeriments.

En queden excloses les presentacions de declaracions i auto-liquidacions per no estar incloses a la llei (ex model 303 de l’IVA).

A més, es possible que d’altres administracions (la llei no parla només de l’agència tributària) acabin fent totes les comunicacions i tràmits per via electrònica, tals com la sol·licitud de subvencions entre d’altres.

Ja teniu el certificat digital? sabeu com tramitar-lo?

Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres, estem a la vostra disposició per aclarir-lo

Equip de Wealia

mail: info@wealia.com
telef: 656 45 44 11