Conferència sobre la fiscalitat i la protecció social dels esportistes professionals i amateurs (COE 14/06/2016)
Inagurada pel president del COE Alejandro Blanco, aquest passat 14/06 vam tenir el plaer d’assistir a la conferència que es va fer a la seva seu de Madrid, sobre la fiscalitat i la protecció social dels esportistes, tant professionals com amateurs, amb ponents de la talla de:

Sebastian Piedra: Inspector d’hisenda en excedència
Juan Vaz: Catedràtic al Instituto Internacional San Telmo
Eva Blazquez: Catedràtica a la Universidad Carlos III

Com a resum podem destacar:

A nivell fiscal es va fer un recull dels diferents rendiments que pot obtenir un esportista professional i les seves qualificacions, resultant bàsicament com a rendiments de treball, tots aquells rendiments que obtenen els esportistes amb un relació laboral i rendiments d’activitats econòmiques les obtingudes per els esportistes professionals “autònoms” (tennistes, golfistes…)
Així mateix, es van comentar els diferents criteris que té hisenda a l’hora de qualificar els drets d’imatge o les despeses del representant del jugador, tant si aquestes són pagades pel club o per l’esportista.

A nivell de protecció social, es va destacar la poca protecció que tenen els esportistes a nivell de seguretat social tant en cas de lesió com d’abandonament de la carrera professional per diferents causes. També es va fer un recull de la situació en diferents països de la CEE així com als EEUU, destacant que en cap país la situació està ben resolta i que només gaudeixen d’una protecció adequada els esportistes de primeríssim nivell sent aquests, potser, els que menys ho necessiten.