Contracte de voluntariat a Barcelona

Saps que per complir la llei del voluntariat no es suficient amb només tenir un contracte de voluntariat?. Saps que s’ha de tenir establert als estatuts els mecanismes de participació dels voluntaris?

Saps que s’han de tenir assegurances especifiques per als voluntaris esportius?

Voluntariat esportiu a Catalunya

Saps que si els voluntaris perceben alguna quantitat diferent a la restitució de despeses són considerants treballadors i per tant han de tenir contracte i estar cotitzant a la seguretat social?

Saps les sancions que et pot imposar la seguretat social en cas d’inspecció i considerar que els voluntaris són treballadors per no complir amb la normativa del voluntariat?.

Vols més informació? contacta amb nosaltres al 699 852 309 o al mail info@wealia.com

wealia – especialistes en entitats esportives