La sentència núm. 246/2017 de 23/03/2017 del Tribunal Suprem aclareix la polèmica sobre l’obligació de registrar la jornada laboral dels treballadors dia a dia.

Fins ara la Seguretat Social, amparada en una sentència de l’Audiencia Nacional, obligava a portar un registre diari de la jornada dels treballadors.

La sentència del Tribunal Suprem aclareix aquet fet, determinant què:

1.- Treballadors a jornada complerta: D’acord amb l’article 35.5 del ET, no hi haurà obligació de portar un registre diari de la jornada dels treballadors.
Si que s’haurà de portar, però, un registre diari d’hores extraordinàries, que haurà de ser entregat al treballador amb la nòmina, de manera que la no obligació de registre de jornada només s’aplica a la jornada normal de treball.

2.- Treballadors a jornada parcial: D’acord amb l’article 12.4.c i el 12.5.h. del ET s’haurà de portar un registre diari de la jornada dels treballadors, que reculli les hores ordinaries, les complementaries i les extraordinaries si és el cas.

veurem en tot cas com aplica aquesta sentència la Seguretat Social
 

equip de wealia
mail: info@wealia.com
telef: 656 45 44 11