Serveis de gestió i assessoria per a entitats esportives

A Wealia oferim a les entitats esportives un servei d’assessoria esportiva que contempla tant la gestió d’impostos i nòmines d’una entitat esportiva com un acompanyament en moltes altres problemàtiques que tenen les associacions esportives, tals com: voluntariat esportiu, titulacions i registre de professionals de l’esport (ROPEC) , el registre d’entitats esportives de Catalunya, Decret del lleure, contractes d’esportistes professionals…

Mira les desplegables per tenir més informació de cada tema

Serveis de gestió i assessoria per a entitats esportives

A Wealia estem totalment especialitzats en entitats esportives, això ens permet acompanyar-vos en molts dels aspectes que us afecten:

  • Informant-vos i aconsellant-vos sobre la normativa que us afecta i les modificacions que s’hi produeixen
  • Estant al vostre costat quan us sorgeix algun dubte, intentat resoldre’l i buscant solucions en cas de sigui necessari.
  • Escoltant i treballant conjuntament amb vosaltres per que pugueu complir la normativa amb el menys cost possible i evitar al màxim els riscos d’un incompliment normatiu.

Per una quota molt petita t’assessorem sobre tota la normativa que afecta a les entitats esportives, t’informem de les novetats que us afectem, resolem dubtes, detectem riscos i presentem solucions.

La quota també inclou el control de les comunicacions electròniques d’hisenda.

Anualment fem una auditoria a l’entitat per detectar incompliment de normativa i us informem més detalladament de tota la normativa que us afecta i de les novetats que s’han produït en la mateixa.

No ho dubtis, la millor garantia d’estar al corrent de tot i en tot moment.

A més aquest servei és gratuït si contractes altres serveis de quota amb nosaltres.

Et portem el control de tots els moviments econòmics de l’entitat, ingressos i despeses de tot tipus, determinant en tot moment com s’han de declarar en cada cas, exempcions d’IVA, possibilitat de recuperar-ne part del pagat, tot estudiant quina és la forma de tributació que més us interessa dins de les possibilitats que ofereix la normativa fiscal.

Et presentem les liquidacions que et pertoquen com l’impost de societats, IVA, 347, retencions, operacions intracomunitàries…..

Tot tenint en compte les particularitats de les entitats esportives, adaptant-nos al règim d’entitats parcialment exemptes o a la llei 49/2002 en el cas de l’impost de societats i estudiant les exempcions i possible recuperació de l’IVA si és el cas.

Recorda que estem especialitzats en entitats esportives, pel que coneixem perfectament la vostra casuística, que és totalment diferents de les societats mercantils. Aquest fet permet que us evitem sancions i problemes amb hisenda.

T’assessorem de com fer una bona gestió del voluntariat i com adaptar l’entitat per que pugui tenir voluntaris tal i com estableix la normativa. T‘expliquem la diferència entre un voluntari i un treballador, de quan cal fer un contracte laboral, dels costos que això comporta, dels tipus de contractes que s’adapten a l’activitat de l’entitat.

Donem d’alta a l’entitat a la seguretat social, confeccionen els contractes més adequats a cada cas, confeccionem les nòmines i les assegurances socials, estudiem bonificacions i informem a l’entitat i a la plantilla les qüestions que els puguin preocupar en tot moment.

Recorda que estem especialitzats en entitats esportives, pel que coneixem perfectament la vostra casuística, tipologia de treballadors, remuneracions, durada dels contractes… que són totalment diferents de les societats mercantils. Aquest fet permet que coneguem el beneficis, avantatges i solucions diverses que ofereix la normativa per cada cas.

La nostra especialització en entitats esportives en permet estar en contacte permanent amb el Consell Català de l’Esport i el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) i estar actualitzats sobre la llei de professions de l’esport, quina titulació ha de tenir els entrenadors i monitors en tot moment (si entrenen, si fan campus, esports en règim transitori).

Assessorem a l’entitat i als entrenadors per fer els tràmits d’inscripció al ROPEC o al COPLEFC, de manera que tant l’entitat com els entrenadors donin compliment al que exigeix la norma catalana de l’exercici de les professions de l’esport així com també a les altres comunitats que tenen lleis similars com Extremadura, Andalusia, Madrid,  La Rioja….

Recorda que estem especialitzats en entitats esportives, pel que coneixem la problemàtica que existeix amb les titulacions i la diferencia entre una formació reglada i una formació federativa, el que permet cada una d’elles i el que implica tenir-ne una o un altre.

La normativa de gestió que afecta a les entitats esportives és el Decret de les entitats esportives, que és diferent del codi mercantil que regula les societats mercantils o el codi civil que regula la resta d’associacions. Aquest fet fa que tant la constitució, com el que han de contenir els estatuts o els processos electorals tinguin una casuística pròpia.

Nosaltres t’ajudem a redactar els estatuts tal com toca, a verificar que les clàusules que s’aporten estiguin adaptades a la normativa que regula les entitats esportives, revisem els estatuts per comprovar-ne la idoneïtat de les vostres necessitats o us acompanyem a l’hora d’iniciar un procés electoral que doni a la junta directiva totes les garanties legals.

Portem a inscriure al registre les constitucions, les modificacions estatuàries, les renovacions de junta,  els processos electorals… determinant en tot moment quins documents són els que s’han d’aportar per una correcta inscripció sense incidències

Recorda que estem especialitzats en entitats esportives, pel que sabem que ens demana el Registre en cada cas i coneixem la normativa jurídica us afecta, això ens permet agilitzar el tràmits i evitar demores i processos innecessaris.

Si fas activitats en el medi natural com btt, curses, esqui, surf, parapent…. l’entitat ha d’estar inscrita en el cens d’organitzadors d’activitats fisicoesportives en el medi natural. Per fer-ho necessites una sèrie de certificats, assegurances, tècnics….

Nosaltres t’ajudem amb tota la documentació necessària i amb tots els tràmits, t’informem dels requisits a complir i de com s’ha de presentar sol·licitud.

T’assessorem també sobre les assegurances que s’han de tenir en aquest cas, ja que difereixen de la resta d’entitats esportives.

Recorda que estem especialitzats en entitats esportives, pel que sabem quina documentació es necessita i quins tràmits cal fer per la correcta inscripció en el cens d’organitzadors d’activitats fisicoesportives en el medi natural. Et fem més fàcil la feina.

 

Si tens els equipaments cedits per l’ajuntament i tens problemes de manteniment o cedeixes les instal·lacions a un altre entitat, nosaltres t’ajudem a veure quines clàusules de cessió t’interessa tenir en cada cas. En el primer per evitar malentesos amb el manteniment i amb en segon per evitar problemes de responsabilitat civil i danys en les instal·lacions.

Col·laborem amb vosaltres en la redacció dels convenis de cessió, tot vetllant de que es compleixin els vostres interessos com a entitat.

Recorda que estem especialitzats en entitats esportives, pel que coneixem les principals problemàtiques en aquest tipus de convenis i com evitar les majors fonts de conflictes.

 

En el transcurs de la vostra activitat sorgeixen moltes qüestions que requereixen un bon anàlisi jurídic per evitar problemes posteriors. Que passa si us ofereixen un contracte de patrocini, si sorgeix la possibilitat de fer una fundació, si s’ha de fer una inversió important i es necessita endeutar l’entitat, si hi ha un vot de censura, s’han de fer recursos al tribunal de l’esport….

El fet de que disposem d’un advocat especialista en dret esportiu, en permet conèixer la normativa especifica de les entitats en cada matèria del dret,  fer que ens dona una avantatja competitiva enfront al resta d’actors en el procés que es tracti.

Recorda que estem especialitzats en entitats esportives, els advocats que ens donen servei tenen màster en dret esportiu, coneixen les normes a aplicar en cada cas i la millor manera d’afrontar la majoria de qüestions plantejades.

Les entitats esportives teniu una normativa especifica d’assegurances, amb un capital mínim de responsabilitat civil i accidents determinats per el decret de les entitats esportives o el decret d’activitats en el medi natura, depenent de cada cas.

Els participants de les activitats han de tenir una llicencia federativa o una llicencia esportiva, en funció de l’activitat que facin i aquesta ha d’assegurar com a mínim el que marca el decret del “seguro deportivo obligatorio”

S’ha de conèixer que i que no cobreix la llicencia, i en quins cassos es recomanable fer una assegurança addicional.

També tractem les assegurances de responsabilitat civil de directius, per donar una major tranquil·litat a la feina desinteressada que fa la junta directiva i que d’aquesta no se’n derivin riscos que els puguin afectar de manera personal.

Recorda que estem especialitzats en entitats esportives, pel que sabem quines assegurances necessiteu en cada cas, buscant sempre el mínim cost i la major cobertura.

Les entitats esteu recollint dades personals en tot moment, dels socis, dels pares, dels entrenadors, dels participants ocasionals… Totes aquestes dades han de ser tractades d’acord amb la llei de protecció de dades, garantint-ne el seu tractament de forma segura, recollint l’autorització de qui cedeix les dades i permetent els mecanismes necessaris per que les persones afectades puguin modificar o eliminar les dades de que disposem.

T’acompanyem en el procés d’adaptació dels documents de l’entitat a la llei de protecció de dades, t’informen de les obligacions que s’han de complir i t’expliquem els procediments necessaris per evitar els riscos d’un incompliment de la normativa.

En un equip moltes vegades s’han de gestionar egos o problemes de compenetració, s’han de motivar l’equip per aconseguir fites difícils o senzillament s’ha de millorar la comunicació de la directiva amb l’equip.

Per tots aquest motius disposem d’un servei de coaching realitzat per una persona que a mes de tenir un màster en coaching, ha sigut entrenador durant més de 20 anys, fet que li permet aplicar les tècniques de coaching orientades als resultats que necessita una entitat esportiva.

A Wealia també vetllem per els interessos dels esportistes professionals, ja sigui d’esports individuals o d’esports d’equip, mirant el correcte enquadrament en la Seguretat Social, revisant contractes de treball, estudiant plans de viabilitat per al futur…

També estudiem el tractament fiscal més favorable, tenint en compte les retribucions percebudes, drets d’imatge, societats de gestió dels drets, determinant quines activitats són considerades activitat econòmica i quines rendiment del treball, les despeses deduïbles en cada cas…

Recorda que estem especialitzats en entitats esportives i esportistes professionals, això fa que en coneguem bé la casuística particular i puguem aplicar sempre les millors opcions de cara a obtenir el màxim rendiment econòmic possible, tot tenint en compte les diferents possibilitats del marc legal actual i les diferents resolucions de tributs al respecte.