Ahir mateix es va publicar una ordre del “Ministerio de Empleo y Seguridad Social” que estableix el següent:

1.- En cas de visita o compareixença davant la inspecció de treball, s’haurà d’estendre una diligència per part de l’administració que deixi constància de les actuacions inspectores realitzades a l’entitat o en les oficines d’inspecció.
 
2.- Aquesta diligència substituirà el llibre de visites en el que es recollien les inspeccions de treball, que ja no era obligatori tenir des la llei 14/2013 “de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”

3.- La norma regula els continguts mínims de la diligència tals com el lloc i la data d’expedició, la identificació del funcionari, les dades de l’entitat i centre, dades de las persona que atén al funcionari…

4.- Un exemplar de la diligència s’haurà de conservar a l’entitat durant 5 anys.

Equip de Wealia
telf: 656 45 44 11
mail: info@wealia.com