La Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2017 porta una modificació que comporta l’ampliació de la suspensió del règim sancionador del Text Únic de l’Esport, pel que fa a les titulacions dels tècnics, fins a l’1 de gener del 2019

La Generalitat de Catalunya, a través de la Llei de mesures i altres impostos d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat del 2017, ha introduït una modificació a la Llei 3/2008 de l’exercici les professions de l’esport en que el règim sancionador que estableix el text únic de la Llei de l’esport el el seu article 74.d) queda en suspens fins a l’1 de gener del 2019.

El que sancionava el punt suspès és l’incompliment que s’estableix pel que fa a les titulacions que han de tenir les persones que exerceixen d’entrenadors, monitors o directors esportius.

El règim sancionador està vigent des de l’1 de gener del 2017, data en que finalitzava la suspensió que estava en vigor fins ara, per tant totes les entitats que no compleixen la norma estaven en risc de ser sancionades per aquest fet.

Recordem, però, que la suspensió de règim sancionador no exclou el compliment de la llei, ja que la norma estableix les titulacions que han de tenir els entrenadors, monitors i directors esportius i que aquests han d’estar inscrits al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya) o col·legiats al COPLEFC

Recordem també la possibilitat que hi ha en aquests moments d’inscriure a tots els entrenadors al ROPEC amb un certificat de la formació federativa, fet que fa complir la llei a l’entrenador i a l’entitat.

 
equip de Wealia
mail: info@bwealia.com
telef: 656 45 44 11