SISTEMA PER ENXAMPAR ELS ESPORTISTES QUE APOSTEN

La Direcció General d'Ordenació del Joc queda habilitada legalment per comptar amb les dades de tots els esportistes del país en temps real. Hisenda, gràcies a la modificació de l'article 6.2 de la llei del joc (Llei 13/2011), ha habilitat legalment un sistema automatitzat amb el qual podrà monitoritzar si algun esportista està registrat en [...]