L’Agència Tributària considera que les entitats esportives fan una activitat econòmica

Tal i com ja haviem avançat en algunes presentacions, l’Agència Tributaria, i més després de la modificació de la llei de l’impost de societats vigent des de l’1 de gener del 2015, considera que les entitats esportives estan fen una activitat econòmica (atenent al concepte d’activitat econòmica que estableix l’impost de societats), i que per tant les quotes dels socis no són rendes exemptes de l’impost, el que significa “de facto” la obligació de presentar l’impost de societats.

Les entitats esportives són en la seva majoria, associacions esportives sense ànim de lucre, fet que els permet acollir-se al règim especial d’entitats parcialment exemptes, on només han de presentar l’impost de societats si superen els 75.000€ de facturació, tenen més de 2.000€ de rendes no exemptes o tenen rendes no exemptes no sotmeses a retenció.

Fins ara l’administració havia estat ambigua al declarar si les quotes dels socis d’una entitat esportiva es consideraven activitat econòmica o no, però arran de la nova redacció de l’impost de societats vigent des de l’1 de gener del 2015, es deixava la porta més oberta a que les quotes formessin part dels ingressos provinents d’una activitat econòmica, com podien ser els ingressos per publicitat, bar… i així ho ha confirmat l’Agència Tributària en diverses consultes publicades a mitjans d’aquest any 2016.

Aquest fet provoca que al tenir rendes no exemptes no sotmeses a retenció (quotes), es tingui la obligació de presentar l’impost de societats des del primer euro de facturació.

En cas de qualsevol dubte al respecte, podeu contactar amb nosaltres, on les vostres consultes al respecte seran ateses de forma gratuïta i amb la màxima professionalitat

Equip de Wealia